Libers övningar i tyska: Muntlig kommunikation steg 1-2 av Kerstin B. Rydén

Muntlig kommunikation för steg 1-2 innehåller 40 övningar. Bland dem hittar du dialoger, bildbeskrivningar, lekar och tävlingar. Dialogerna tar upp vardagliga situationer och eleverna får enkla och konkreta uppgifter att arbeta med. Övningarna är varierade och inspirerande. Det ska kännas roligt med muntlig kommunikation! Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147904334

Provläs boken