Lilla Mattestegen, Molles Mattebok av Britt Jakobson, Eva Marand

I Lilla Mattestegen kan eleverna påbörja sin färd in i Mattestegen-världen. Läromedlet går långsamt fram och ger dig som lärare stor frihet att välja arbetssätt. I Lilla Mattestegen läggs den begreppsmässiga grund som är så viktig för all fortsatt matematikinlärning. Eleverna får vara kreativa, se mönster och lösa problem. De får tillfälle att samtala och reflektera kring matematiska problem. De lär sig det matematiska språket och med hjälp av korten i mattelådorna arbetar varje elev vidare i sin takt. För de elever som sedan fortsätter att arbeta med Mattestegen kommer både terminologi, arbetssätt och temaområden att vara bekanta, vilket gör övergången smidig. Elevböckerna Lilla Mattestegens elevböcker presenterar alla de begrepp och räknemetoder som barnen bör arbeta med under de första skolåren. Innehållet är uppdelat i olika teman som klassen gemensamt arbetar med. Arbetssätten pendlar mellan matematiska samtal i helklass och övningar som eleverna löser enskilt eller i mindre grupper. Alla elever kommer att hinna med att "räkna" alla sidor i boken. I varje bok finns diagnoser som gör det lätt för läraren att anvisa lämplig nivå i mattelådan. Mattelådorna I mattelådorna, av stabilt trä, finns kort som ger den individualiserade färdighetsträningen. Korten är ordnade i nivåer efter den matematiska progressionen. Lådorna innehåller temaområdena Addition och subtraktion, Multiplikation och division, Geometri samt Mått och mätning. Dessa motsvarar temaområdena i Mattestegen. Alla elever arbetar med samma tema men på olika nivåer och med olika många uppgifter på varje nivå. Läraren har, med hjälp av ett enkelt bokföringssystem, hela tiden kontroll på varje elevs utveckling. Lådorna innehåller uppgifter av alla slag, såväl ren färdighetsträning som benämnda uppgifter och problemlösning. Samtliga kort är lackade och går att skriva på med whiteboardpenna. NYHET! Läxböckerna Till varje elevbok i serien Lilla Mattestegen finns en läxbok. Läxorna ansluter till det barnen har arbetat med i skolan och syftar till att ytterliggare träna eller befästa begrepp och räknesätt. Längst ner på varje sida i läxboken finns en kort text till stöd för den som hjälper barnet med läxan. Där anges syfte och ibland också instruktioner, förklaringar eller exempel på hur barn kan tänka. Lärarböckerna Lärarböckerna inleds med en grundlig genomgång av Lilla Mattestegens idé och dess metodiska hörnstenar. Varje sida i elevboken gås sedan igenom, med underrubrikerna syfte, före sidan, sidan, efter sidan och kommentar. De berättelser som finns illustrerade i elevboken, och de tillhörande faktatexterna, finns på motsvarande sida i lärarboken. Ibland finns autentiska elevexempel på hur uppgiften kan lösas eller vad som kan vara fallgropar för eleven. Här finns också tydligt strukturerade diagnoser, både muntliga och skriftliga, med tillhörande avprickningsschema samt förslag på uppföljande åtgärder. Sist i lärarboken finns en gedigen samling kopieringsunderlag. Lilla Mattestegen förskoleklass Elevbok Molles mattebok lyfter fram rolig och intressant matematik som finns naturligt i barnens närmiljö. Varje kapitel utgör ett temaområde t ex "Om mig", "I skogen" och "I lekparken", som lätt integreras i verksamheten. Tillsammans med Molle Mullvad löser eleverna problem samtidigt som de får prata matematik och reflektera över olika sätt att tänka. Handdocka Med hjälp av handdockan Molle Mullvad är det lätt att få eleverna engagerade i spännande samtal om matematik. Molle tycker om matte, men vill gärna veta hur eleverna tänker och behöver deras hjälp i kniviga situationer. Lärarbok Lärarboken presenterar instruktioner, tips och kommentarer till uppslagen i elevboken och ger handledning i arbetet med grundläggande matematiska begrepp. Här finns också praktiska idéer till olika sätt att använda handdockan. Fakta om Lilla Mattestegen låter barnen konkretisera sina tankar på sin egen nivå uppmuntrar matematiska samtal låter barnen arbeta med det de bäst behöver tillräckligt länge ger barnen god taluppfattning gör matematiken spännande

ISBN: 9789127605237

Provläs boken