Ta för dig!, Elevbok av Eva Ramshorn, Mari Bergquist

NYHET! Ta för dig! är ett nytt läromedel i svenska kurs A för elever som behöver extra hjälp med svenska språket. Materialet är anpassat efter individuella programmet på gymnasiet, men kan även användas på vissa yrkesförberedande program. Om författarna Ta för dig! är skrivet av två aktiva lärare, Mari Bergquist och Eva Ramshorn, som arbetat med elever både på individuella programmet och yrkesförberedande program. I Ta för dig! har de samlat uppgifter, texter och tillvägagångssätt som de vet fungerar. Tematiskt läromedel Ta för dig! är ett tematiskt läromedel. Genom att eleven arbetar med att läsa, tala, skriva och lyssna i ett tematiskt sammanhang är det lättare att få en helhet i undervisningen och det känns mindre splittrat för eleven. Det tematiska upplägget gör att det finns goda möjligheter till samarbete med andra ämnen i skolan. Ett exempel är en integrering med samhällskunskap när ni arbetar med temat Nyheter och reklam eller med temat Kultur i Ta för dig! Elevbok Elevboken innehåller fem tematiska avsnitt; Här och nu, Skräck, Hjärta och smärta, Kultur och Nyheter och reklam, samt ett avsnitt om stavning och ett grammatikavsnitt. Elevbokens upplägg De fem tematiska avsnitten innehåller bl a skönlitterära texter av moderna författare och tidningsartiklar varvat med uppgifter. Uppgifterna blir lite svårare ju längre in i boken eleven kommer. Exempel på skönlitterära utdrag är En komikers uppväxt av Jonas Gardell och Musselstranden av Marie Hermanson. Tidningsartiklarna är skrivna för Ta för dig! och tar upp ämnen som berör elever i den här åldern, t ex mobbning, utanförskap och reklamens påverkan, men även ämnen som rädsla, svek och kärlek. Uppgifternas karaktär Uppgifterna är av både längre och kortare karaktär, och ibland får eleverna träna på att arbeta tillsammans. Olika muntliga och skriftliga uppgifter berör elevernas situation som ungdomar i dagens samhälle. De motiveras till att uttrycka sig genom att uppgifternas innehåll tar sitt avstamp i elevens vardag. De kortare uppgifterna tar upp t ex skrivregler och ordval. Det finns också lästips på lämpliga böcker för den här elevgruppen. Extrauppgifter Till alla teman finns det extrauppgifter av varierande slag att arbeta vidare med, t ex att göra små undersökningar eller att intervjua. Allt detta är förpackat i en läcker, men inte för orolig layout. Lärarbok Lärarboken följer elevbokens upplägg. Här finns det tips för läraren hur de olika temaavsnitten kan planeras och hur enskilda uppgifter kan presenteras och genomföras. Lärarboken innehåller också ett metodiskt förord där författarna berättar om hur de arbetar och hur Ta för dig! kan användas. Allra sist finns det fördjupningsuppgifter som kopieringsunderlag för elever som behöver träna mer eller vill ha större utmaningar än vad elevboken har att erbjuda.

ISBN: 9789127595040

Provläs boken