Listen Up! Listen Up! Lärarhandledning med cd av Alastair Henry

Äntligen finns det ett hörövningsmaterial på en avancerad nivå för gymnasiet och vuxenutbildningen, kurs C/steg 7. Listen Up! tränar dessutom fler färdigheter än lyssna: tala och skriva ingår i lika stor utsträckning. Being climate smart, The Internet and sexuality, Books & reading, Discrimination, Social networking är fem av de 13 intressanta ämnen som diskuteras av The Panel sex brittiska ungdomar från olika delar av landet och med olika bakgrund. I grupper om fyra ger de sina personliga åsikter om de 13 ämnena under ledning av en moderator. Övningsavsnitten inleds med What did they say?, frågor på innehållet, och följs av What do you say?, diskussionsfrågor. Därefter bearbetas ord och uttryck i What do they mean? och varje avsnitt avslutas med Getting it down on paper, uppsatsskrivning. I A guide to essay writing får eleven hjälp och vägledning att gå vidare i sitt skrivande med en introduktion till fyra olika typer av uppsatser med kommenterade exempeluppsatser

ISBN: 9789127416390

Provläs boken