Quest A Textbok inkl MP3

Vad drömmer barnen i Dehli i Indien om? Kanske inte det man tror att de drömmer om. Extreme Makeover 1; är det värt priset? Varför växer hjärnorna på Londons taxichaufförer? Manners 1; hur uppför man sig på engelska? Pocahontas 1; en ung indiankvinna från 1600- talet som blev huvudpersonen i en Disneyfilm. De här intressanta texterna möter man i Quest för de studieförberedande programmen, kurs A och B (steg 5 och 6). De bägge textböckerna innehåller litterära texter, sånger, dikter, notiser, självtest m.m. samt övningarna Understanding the text och What about you? I de färgstarka böckerna finns förstås också massor av spännande, roliga, hemska och intressanta bilder. Dessutom medföljer en elev-cd med inspelningar av bokens texter i mp3-format. Lärarhandledningen innehåller text- och övningskommentarer, utvärderingsblanketter, extra övningar samt prov med facit. På www. nok.se/quest finns enkla interaktiva ord- och grammatikövningar 1; helt gratis. Quest Skills and Exercises Varför heter övningsboken Quest Skills and Exercises? Jo, här hittar du inte bara övningar till texterna utan också färdighetsträning, direkt knuten till kursplanen 1; skills. Exempel på skills är: giving instructions, presenting information, learning to learn, speaking to inform, active reading. Här guidas eleven på ett handfast sätt steg för steg och alla skills avslutas med en checklista, som också fi nns som formulär i lärarhandledningen. De blir en bra utgångspunkt för en diskussion kring elevens nivå och prestationer. Ett tips är också att använda skills vid särskild prövning 1; ett utmärkt sätt att bedöma elevens färdigheter

ISBN: 9789127408593

Provläs boken