Lökar & knölar av Lena Månsson

Visst kan man få en föraning om våren fastän hösten närmar sig med stormsteg. Hemligheten är att sätta lökar, som liksom trogna vänner sticker upp sina huvuden ur snön på våren. Den här boken omfattar vårblommande lök- och knölväxter som planteras på hösten och är vinterhärdiga i vårt klimat. I bokens första del beskrivs hur man kan använda lökar och knölar på olika spännande sätt och hur man ska sköta dessa växter för att få lön för mödan - en mix av inspiration och information. Exempel på avsnitt i bokens första del är: - Till tulpanens lov som visar mångfalden av tulpaner - Krukinspiration handlar om odlingsmetoder och kombinationer av lök- och knölväxter - En blir fler blir många tar upp växter som lämpar sig till förvildning - Vårfrossa och höstfägring ger tips om det som blommar först och sist på året - Vintergrönt med klös visar hur man lättar upp en på våren lite trist anläggning med vintergröna växter - I sällskap med perenner ger prov på hur man bäst kombinerar lökväxter och perenner - Lök i alla lägen beskriver olika typer av växtplatser för lökväxter. Bokens andra del ger fakta om ca 75 olika arter av våra vanligaste vinterhärdiga lök- och knölväxterna. Här anges bl.a. vilken typ av växtplats som är bäst, hur växten kan förväntas uppföra sig över tiden, hur man planterar och sköter den

ISBN: 9789153429128

Provläs boken