Trädgårdens sluttningar – Murar Trappor Vattenfall Pooler av Kerstin Engstrand

Nivåskillnader i trädgården upplevs ofta som ett problem, men de kan i själva verket tillföra många spännande moment i form av exempelvis trappor, stenpartier och murar men också vattenspeglar, pooler och vattenfall. Denna första bok i ämnet visar hur man går tillväga i en sluttande trädgård. I de flesta trädgårdar finns det någon form av höjdskillnad. Vissa tomter är helt sluttande och många nya tomter branta eftersom man idag allt oftare bygger hus på överbliven mark. Att ha flera nivåer i trädgården ger oanade möjligheter. Här finns chansen att göra ett stenparti, placera in en jordkällare eller kanske anlägga ett vattenfall. Trappor och stödmurar kan bli dekorativa inslag i trädgårdens helhet. Kunskapen om hur man handskas med denna utmaning är gammal ? under antiken placerade man gärna husen på branter ? men behöver återupplivas då den åter blivit aktuell. Eftersom det inte finns någon tidigare bok i ämnet fyller Trädgårdens sluttningar ett tomrum i trädgårdslitteraturen. Här återfinns goda exempel på hur man hanterar sluttningar både i den lilla täppan och i den stora trädgården. Även mindre lyckade exempel redovisas med bilder och förklaringar. En inledande historik följs av praktiska lösningar vid olika nivåskillnader. Hur åstadkommer man trappsteg, stödmurar, rabatter och gräsmattor i slänter? Vilka växter är lämpliga för sluttande mark och för olika väderstreck? Hur handskas man med sten, utfyllnad och slipers? Framstående trädgårdsdesigners ger dessutom goda råd. Som avslutning återfinns en faktadel med uppgifter om bygglov m.m. Ett stort antal färgbilder ackompanjerar texten

ISBN: 9789151850726

Provläs boken