Mål i matte År 3 av Pia Eriksson

Klara målen! Med Tummen upp! Mål i matte säkerställer du dina elevers möjligheter att klara målen i åk 3. Materialet består av ett kartläggningshäfte för åk 1, ett kartläggningshäfte för åk 2 och ett kartläggningshäfte för åk 3 samt en lärarpärm för uppföljning av innehållet i samtliga häften. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147083985

Provläs boken