Mot en annan årstid av Bengt Almén

Bengt Almén debuterade 2006 som diktare med samlingen "Mörker genomlyst". Diktsamlingen "Jag Du" utkom 2010 och bjöd läsaren en lågmäld men engagerad dikt om närhet, mänskliga möten och närvaro i skilda tidsperpektiv. I "Mot en annan årstid" skriver nu Bengt Almén vidare med motiv som känns igen från de första två samlingarna. I naturen finner poeten bilder och verktyg för att gestalta och bearbeta existensens gåtor och möten människor emellan.

ISBN: 9789186033835

Provläs boken