Man utan minne av Nicole Krau

Samson Greene, 38, hittas en dag irrande långt ute i Mojaveöknen i Nevada. Han vet inte hur han hamnat där och han vet inte vem han är. När läkare undersöker honom finner man en hjärntumör som troligtvis är orsaken till minnesförlusten. När Samson vaknar upp efter opreationen visar det sig att hans minne efter tolv års ålder är helt borta. Han känner inte igen den kvinna han har varit gift med i tio år, inte heller kollegor eller elever vid den skola där han undervisat. Han är berövad tjugosex år av sitt liv. Genom sin läkare kommer han i kontakt med Ray, en forskare som tänjer på vetenskapens gränser, och som påstår sig kunna hjälpa honom. Samson går med på att delta i ett medicisnkt experiment som ska ge honom minnet tillbaka. Men inget går som han tänkt sig

ISBN: 9789170017629

Provläs boken