Människan socialt och kulturellt av Anne Charlotte Ringquist

Kunskaper om både den egna kulturen och andra kulturer vidgar våra perspektiv och är berikande. Vi får en större tolerans för människor som kommer ifrån andra kulturer. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147103218

Provläs boken