MI Motiverande samtal i socialt arbete av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. Såväl socialtjänst som beroendevård, ungdomsvård och kriminalvård kan ha stor nytta av att motivera sina klienter med hjälp av MI. Det kan gälla till exempel: att sluta med alkohol och droger att minska sitt spelande att söka behandling eller delta i rehabilitering att söka jobb eller på annat sätt aktivera sig att bemöta sin familj på ett annat sätt att ta tag i sina skulder och klara sig själv ekonomiskt att minska kriminalitet eller andra beteendeproblem. Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen är myndigheter som ofta försöker motivera människor till förändring och där MI är till hjälp. MI rekommenderas bland annat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Barbro Holm Ivarsson är leg. psykolog och expert på tobaksavvänjning. Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och expert på ämnet att hantera motstånd. Peter Wirbing är beteendevetare och expert på alkoholproblem och återfallsprevention. Samtliga är utbildare i MI samt även författare till olika skrifter inom området. "Boken, som är välskriven och lättläst, är disponerad i femton korta kapitel som tar upp hela samtalsprocessen med bl.a. förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter, metodens principer. I bilageform finns dessutom fem fallbeskrivningar samt information för rådgivare och klienter. Författartrion, samtliga är utbildare i MI, har tidigare skrivit ett flertal böcker inom området. Boken, som fyller ut en viktig kunskapslucka, ska ses som en praktisk handbok, där målgruppen främst är användare eller presumtiva användare av MI, som rådgivare, verksamma inom olika myndigheter. Även studerande inom psykologi eller socialt arbete kan ha nytta av boken." - Anders Östnäs, BTJ

ISBN: 9789172056817

Provläs boken