Människor i behov av stöd av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

En helt ny upplaga av den populära boken Människor i behov av stöd! Boken vill förmedla kunskap om och förståelse för människor med behov av särskilda stödåtgärder. Lyhördhet, medkänsla och respekt är tre nyckelord som löper som en röd tråd genom texten

ISBN: 9789147092741

Provläs boken