Mattestjärnor året runt av Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Boken är indelad i tolv delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer. Här finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen. Utgångspunkten är den reviderade läroplanen för förskolan. Alla aktiviteter iknyts ihop med citat från läroplanen för att få en röd tråd i verksamheten. För att göra det ännu tydligare är även denna gång mattestjärnorna med för att på ett enkelt sätt synliggöra matematiken. Sedan är det bara att följa barnens tankar och idéer genom lek, skapande och samtal på ett lustfyllt sätt

ISBN: 9789186611439

Provläs boken