Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder av Ann-Kristin Ölund

Det här är en handbok som beskriver den medicinska omvårdnaden om personer med svåra flerfunktionshinder. Den tar upp symtom på olika problem, vilka behandlingsalternativ som finns och hur den praktiska omvårdnaden går till. Boken riktar sig till alla som möter personer med flerfunktionshinder - anhöriga, assistenter, vårdpersonal - men också till habiliteringens personal. Den förmedlar fakta och kunskap på ett sätt som både går på djupet och är lättillgängligt. Boken är tydligt uppdelad på olika kapitel som sömn, smärta och epilepsi, och kan därför även användas som uppslagsbok. Längst bak finns en omfattande lista med referenser och tips på vidare läsning. Författare är Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneruolog. Hon har över 20 års erfarenhet av praktiskt arbete med barn med flerfunktionshinder vid habiliteringarna i Uppsala och i Norrbotten. ? Boken är skriven med värme och en önskan om att personer med flerfunktionshinder ska kunna utvecklas efter sina unika förutsättningar.

ISBN: 9789172057784

Provläs boken