Föräldracoachning med Jesper Juul av Jesper Juul, Anna-Maria Stawreberg

Tvåbarnschocker, frånvarande fäder, oroliga mammor, syskonsvartsjuka, sömnlösa nätter, viljestarka barn Den välkända familjeterapeuten Jesper Juul har för första gången coachat svenska familjer. Nu kommer hans kloka råd och tankar i bokform. Under ett par års tid har Jesper Juul coachat ett stort antal svenska familjer, några med mer vardagliga problem, andra med större bekymmer. Resultatet har blivit en bok om föräldracoachning där Jesper Juul med varsam hand, men på ett rättframt sätt och med glimten i ögat, hjälper familjerna att hitta ett förhållningssätt till det vardagskaos som många av dem befinner sig i. I boken resonerar Jesper Juul om vikten av att lyssna på sina barn, att lita på barnens kompetens och förmåga att själva ta ansvar. Han diskuterar kring hur dagens föräldrar  och barn  förhåller sig till ledarskap, respekt och demokrati och om livet i de allt fler nya familjerna där det bara finns en närvarande förälder. Många är vi som känner igen oss i de frågor och situationer som tas upp. Är ett barn aggressivt för att det leker våldslekar? Är den bästa lösningen att barnet alltid får bo ihop med och träffa båda sina föräldrar? Är jämställdhet nyckeln till att en familj ska må bra? Vad gör man egentligen åt den här rasande syskonsvartsjukan som lätt uppstår när tre blir fyra? Vad kan två utmattade föräldrar göra när deras barn vill göra annat än att sova och hur hittar man den omtalade livsbalansen? Frågorna är samlade under teman, som viljestarka barn, relationen mellan de vuxna i familjen, syskonbråk, separation mellan föräldrarna. Till varje tema har Jesper Juul skrivit ett förord om hur man kan hantera just detta problem. Jesper Juul har hjälpt ett stort antal familjer världen över och hans råd präglas av stor respekt gentemot barnen

ISBN: 9789113023670

Provläs boken