Min mening lärarhandledning av Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Lärarhandledningen till Min mening inne håller hundratals övningar som passar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Tonvikten ligger på att eleven själv eller tillsammans med andra tar ställning till olika företeelser, reflekterar och jämför med egna erfarenheter. Övningarna är ordnade under tre rubriker - Samtala, Skriv och Öva mera. Lärarhandledningen ska ses som ett smörgåsbord från vilket läraren väljer vad som passar individens/gruppens behov, nivå och intresse. Längst bak i lärarhandledningen finns kopieringsunderlag till textbokens samtliga femton avsnitt

ISBN: 9789174346893

Provläs boken