Mina ord. Familjen, i skolan av Christina de Jounge Sturesson

Roligt och lustfyllt Alla sinnen a¨r med Genomta¨nkt och gediget Popula¨ra Mina ord a¨r reviderad! Du och dina elever mo¨ter samma omtyckta uppla¨gg med tematiska arbetsha¨ften och bildkort som tidigare, men texterna a¨r uppdaterade och en del av bilderna a¨r nytecknade. Tva° komponenter har tillkommit: arbetsha¨ftet I staden/ Pa° landet samt O¨vningsblad till bildkorten (kopieringsunderlag). Mina ord a¨r ett la¨romedel i svenska som andraspra°k fo¨r elever i a°rskurs 21;6. Det a¨r inte ett rent nybo¨rjarmaterial utan fo¨rutsa¨tter elementa¨ra kunskaper i svenska. Arbetshäften Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/ På landet. Eleverna får läsa, skriva, rita, måla, klippa och klistra 1; allt efter förmåga. Det centrala ordförrådet och de vanligaste fraserna övas med alla sinnen. Lärarhandledningen Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever 1; dialoger där ordför- rådet i arbetshäftena presenteras, övas och befästs. Hur det kan gå till beskrivs i den utförliga lärarhandledningen, där varje sida i arbetshäftena kommenteras under rubrikerna ”Genomgång och samtal” och ”Arbeta i häftet”. Du får också många konkreta förslag på språkutvecklande övningar. Bildkort Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer. De större bilderna används vid gemensamma genomgångar och samtal. De mindre bilderna har text på baksidan och passar både för hela gruppen vid gemen- samma övningar och för elever som arbetar enskilt eller i par. Bildkorten är tänkta att fungera tillsammans med arbetshäftena men de kan också användas fristående från dem, eller tillsammans med Övningsblad till bildkorten. Övningsblad till bildkorten På övningsbladen (kopieringsunderlag) finns frågor att fundera och reflektera över och sedan besvara med hela meningar. På det sättet kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten. Övningsbladen kan användas enbart till bildkorten eller som ett komplement till arbetshäftena. De kan även vara till hjälp vid diagnos och repetition

ISBN: 9789127411746

Provläs boken