Libers övningar i italienska: Läsförståelse och ordkunskap, steg 1-2 av Jenny Nordström

Läsförståelse och ordkunskap är ett nytt läromedel i form av kopieringsunderlag för gymnasiet och vuxenundervisningen. Materialet består av 30 nivåindelade texter som varvas med en mängd ordkunskapsövningar. Texterna är nyskrivna och anpassade för steg 1 och 2. Eleven får läsa om t.ex. turism, shopping, kärlek och äventyr men här finns också faktatexter bl.a. om italienska seder och bruk. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147905621

Provläs boken