Moskva 1941 av Rodric Braithwaite, Ulf Gyllenhak

Slaget om Moskva är benämningen på den stora tyska offensiv mot Moskva och Röda arméns motoffensiv som ägde rum vintern 1941-1942. Det var första gången som den tyska armén stoppats på sin brutala framfart. Fler än 900 000 sovjetiska soldater fick sätta livet till. Baserad på ingående forskning och intervjuer kombinerar Moskva 1941 en oförglömlig berättelse med det historiska händelseförloppet. De myriader av upplevelser som utspelas i en stad mitt i brinnande krig vävs samman till en levande berättelse. Braithwaite skildrar människornas dramatiska öden: Soldater, politiker och intellektuella, skribenter och konstnärer, dansare, bönder och skolbarn. Boken innehåller även front- och truppförflyttningsbeskrivningar. Dessutom görs vissa avslöjanden om Stalin och hans generaler bland annat om de så kallade frivilligdivisionerna som kallades in för att skydda den sovjetiska huvudstaden.

ISBN: 9789185507078

Provläs boken