När bojorna brast : historien om Tredje världens segrar och nederlag av Vijay Prashad

DRÖMMEN OM EN NY VÄRLD Folken i Asien, Afrika och Latinamerika drömde om en ny värld. De ville ha jord, fred och frihet. Fria från kolonialismen steg ledare som Jawaharlal Nehru från Indien, Gamal Abdel Nasser från Egypten, Kwame Nkrumah från Ghana och Ahmed Sukarno från Indonesien fram. De krävde politisk och ekonomisk jämlikhet, rättvis fördelning av jordens resurser och ett erkännande av alla nationers kulturella arv. De navigerade mellan stormaktsblocken i det kalla kriget och med FN som plattform motsatte de sig stormakternas uppdelning av världen i intressesfärer. Men västvärlden hade den ekonomiska makten, den var militärt överlägsen och visste att söndra och härska. Nationella eliter i de fattiga länderna korrumperades, klassklyftorna vidgades och svält och krig slog sönder det stora projektet. Detta är historien om Tredje världen, om drömmarna som tog form och hur världen förändrades. Men det är också berättelsen om hur de fattiga folken led nederlag, nykolonialismen utvecklades, folkmorden fortsatte och fattigdomen befästes. Vijay Prashad är chef för Institutionen för Internationella studier vid Trinity College, Connecticut, USA. Han har tidigare publicerat böckerna The Karma of Brown Folk och Everybody Was Kung Fu Fighting. Båda böckerna utsågs till Årets bok av New York-tidningen Village Voice

ISBN: 9789173432467

Provläs boken