Ett land två folk : Israel-Palestinakonfliktens historia av Sören Wibeck

Israel-Palestinakonflikten har pågått i över hundra år. För de flesta är den ett mysterium som aldrig tycks ta slut - varför blir det aldrig fred? En del kallar konflikten världens mest överbevakade. Varje förändring, varje bomb, varje intermezzo, varje uttalande bevakas. Men trots detta har konflikten inte blivit begripligare eftersom rapporteringen är fragmenterad. I Ett land två folk ger Sören Wibeck den historiska bakgrunden till konflikten mellan judarna (israelerna) och palestinierna (och mellan palestinierna själva). Vid tiden för första världskriget 1914 fanns inte stater som Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, Irak, Kuwait eller Saudiarabien. Regionen var en del av det osmanska riket, som styrdes av sultanen i Istanbul. Efter kriget delades Mellanöstern upp mellan kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien. Den amerikanske översten Edward Mandell House, medhjälpare till USA:s president Woodrow Wilson, såg hur européerna delade upp sitt byte. Han gjorde en kommentar, mer profetisk än han anade: "De gör [Mellanöstern] till en grogrund för ett framtida krig." Den israelisk-palestinska konflikten är alltid närvarande i nyhetsflödet. Intresset beror till stor del på att landet är heligt för tre religioner. Men konflikten är inte religiös utan nationalistisk. Konflikten började när sionistiska judar immigrerade till Palestina mot slutet av 1800-talet, då Palestina fortfarande tillhörde det osmanska riket. Efter första världskriget blev Palestina ett brittiskt mandat. Den judiska invandringen ökade och konflikten med araberna intensifierades. Staten Israel utropades den 15 maj 1948 och sedan dess har fem arabisk-israeliska krig utkämpats, likaså två intifador och omfattande terror. Sören Wibeck skildrar hela konfliktens historia. Han berättar också om sionismens och den palestinska nationalismens rötter. Judar och araber lever med olika historiska berättelser, som skapar identitet och politiska ideologier. Perspektiven möts inte, det finns alltid minst två versioner. Den enes martyr är den andres terrorist. Ordens nyanser orsakar ryggmärgsreflexer, vilket tycks oundvikligt i en konflikt med religiös klangbotten, som under så lång tid spillt över på förhållandet mellan den muslimska världen och västvärlden. Konflikten är minerad mark, också i Sverige. Få konflikter kan som denna få känslorna att svalla. Efter 1948 har FN och elva amerikanska presidenter, från Harry S. Truman till George W. Bush, försökt lösa den. Alla har misslyckats. Vad Barack Obama kan åstadkomma är än för tidigt att säga. Finns det en väg till fred? Misstag begås och har begåtts av både israeler och palestinier. Därför krävs mod och kompromissvilja av dagens ledare. Priset kan bli högt. Alla vet vad som hände premiärminister Yitzhak Rabin på ett torg i Tel Aviv: en israelisk extremist mördade honom med ett skott i ryggen efter en fredsdemonstration. Sören Wibeck är journalist vid Sverige Radio och en känd radioröst. Han medverkar varje vecka i P1-programmet "Människor och tro" som bevakar livsåskådning, religion och politik. I över tre decennier har han rest flitigt i Israel, Palestina och övriga Mellanöstern, både som journalist och privatperson. Sören Wibeck har tidigare gett ut Religionernas historia (2003), Korstågen. Västerlandets heliga krig (2005) och en bok om den historiske Jesus - Jesus. Jude, rebell, Gud? (2007). Flera av hans titlar finns även utgivna som ljudböcker

ISBN: 9789185873296

Provläs boken