Nattsländor : flugfiske och flugbindning av Sören Lindroth, Ulf Börjesson

I denna, sin sjätte bok, gör författaren ett nedslag bland nattsländorna, som är en stor och omfattande grupp insekter, vilka i en eller annan form står på fiskens matsedel under hela året. Författaren presenterar trettio av sina egna nattsländemönster på temat från larv till slända. En genomgång av det material som används till bokens flugmönster ger en bra inblick i de olika materialens egenskaper och användningsområden. Återkommande moment i flugbindningen finns upptagna under rubriken Flugbindning - Tips och Råd. BÖCKER AV SÖREN LINDROTH: NATTSLÄNDOR ALLT OM NATTSLÄNDAN OCH FLUGBINDNING, 2007 LAXFJÄLLET, 2006 FLUGFISKE I STILLA VATTEN, 2005 STREAMER - FLUGAN FÖR STORFISK, 2002 FISKERESAN, 2002 DAGSLÄNDOR - FRÅN NYMF TILL SPENT SPINNER, 1999 M.R. 2007

ISBN: 9789175866031

Provläs boken