Nedslag i historien – kommentarhäfte av Sam Olofsson

Boken Nedslag i historien - att värdera och analysera källor innehåller ett trettiotal övningar som var och en kretsar kring en central historisk händelse, t.ex. Varför kollapsade Sovjetkommunismen? Varje övning består dels av en introduktion på 4-5 sidor, dels citat ur olika källor/litteratur. Eleverna får både fördjupad kunskap om händelsen, samtidigt som de lär sig att bedöma olika dokuments värde som källor, dokumentets begränsningar och möjligheter

ISBN: 9789140671257

Provläs boken