Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary Studies in History and Memory av …

Negotiating Pasts in the Nordic Countries är en samling fallstudier som spänner från medeltid till nutid, och berättar om hur det förgångna har blivit meningsfullt och relevant för efterkommande människor. När man ser på historien blir man delaktig i en process full av önskan att förstå okända förutsättningar och en vilja att utveckla samförstånd - inte bara med historien utan också med ens samtid. "Historien" är ingen enkel "gårdag", utan snarare ett flertal gångna skeenden, som tidvis står i konflikt och ibland kompletterar varandra. Författarnas texter är inlägg på det internationella tvärvetenskapliga forskningsfältet kring kollektiva minnen som har vuxit sig stort under de senaste decennierna. Studier av minneshögtider, festivaler, utställningar och museiverksamhet, historiska filmer och berättelser ökar stadigt. Termer som "socialt" - eller "kollektivt" minne visar på intresset för hur det förflutna - eller bilder av det - konstrueras och byggs upp, men också krossas och förkastas. I den här boken lär vi mer om hur processen av selektion, tolkning och tradering av mening fungerar - hur vi människor förhandlar om och med historien. Redaktörer: Anne Eriksen, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. Jón Viðar Sigurðsson, Institutt for arkeologi, Universitetet i Oslo. Medverkande: Anders Berge, Institutt for arkeologi, Universitetet i Oslo. Brita Brenna, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. Bernard Eric Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Helge Jordheim, Litteratur og områdesstudier, Universitetet i Oslo. Kyrre Kverndokk, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. Anne Birgitte Rønning, Litteratur og områdesstudier, Universitetet i Oslo. Erling S. Sandmo, Institutt for arkeologi, Universitetet i Oslo. Leiv Sem, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet & Vetenskapsmuseum, Trondheim. Karen Skovgaard-Petersen, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn. Anna Wallette, Historiska instutionen, Lunds universitet

ISBN: 9789185509331

Provläs boken