Sveriges historia : 600-1350 av Dick Harrison

Det här är historien om hur Sverige grundades under en 750 år lång process som inleddes på 600-talet. Då bestod landet av självstyrande bygder och landskap som på 1100-talet enades under en kung. Riket stärktes sedan under Birger Jarl och hans söner. Den röda tråden i andra volymen av Sveriges historia är det svenska rikets uppkomst. När boken börjar, år 600, finns inte ens en tillstymmelse till riksorganisation. Det område som motsvarar dagens Sverige består av självstyrande bygder med sinsemellan mycket stora ekonomiska och sociala skillnader. När boken slutar, omkring 1350, har allt förändrats; den gamla bygdemakten har fått vika för en expansiv riksmakt med kung, drottning och råd. Under ledning av Birger Jarl och hans familj har det svenska politiska systemet formats till en medeltida monarki med kyrka, frälse, städer, kungamakt och allmoge. Historien om hur riket skapades är berättelsen om hur ett flertal företeelser från den europeiska kontinenten och Brittiska öarna fördes in i landet och började prägla kulturen, ibland med fredliga medel, ibland med våld. Till det nya hörde så skilda element som kristendomen, skatteväsendet, riddarväsendet, stads- och befästningsbyggandet, myntväsendet och den kontinentala jordbruksteknologin. Mötet mellan allt det nya och allt det gamla var inte sällan dramatisk och blodig, och det är inte märkligt att epoken i efterhand har blivit föremål för omfattande mytbildning. I synnerhet seklerna mellan 800 och 1100 - vikingatiden - har omgetts av ett närmast romantiskt skimmer som har försvårat för oss att inse hur stora och djupgående förändringarna var. Detta är historien om de bönder, präster, änkor, krigare, handelsmän och invandrare som byggde upp riket, som gav Sverige en riksidentitet som ännu består. Läs en intervju med bokens författare Dick Harrison: 1. Hur kom du på idén till din bok? Vad ligger bakom? Boken är en del i ett åttabandsverk, som jag och Norstedts förlag har tagit initiativ till. Det handlar om att för första gången på ett halvt sekel ge svenska folket ett forskningsmässigt uppdaterat standardverk om landets historia. Och det är på tiden! 2. Vad kommer nästa bok handla om? Har du en på gång? Min nästa bok är en roman, uppföljaren till Ofärd, som publicerades för ett par år sedan. Boken kommer troligen ut nästa år. Dessutom har jag skrivit halva vol. 3 i Sveriges Historia-serien; den boken kommer också ut nästa år. 3. Vilken är Sveriges bästa författare? Omöjligt att besvara - det är som att jämföra äpplen med päron. Vi har mästare inom alla genrer, från lyrik till sakprosa. 4. Vilken är din absoluta favoritbok? Varför? Lysande utsikter av Charles Dickens. Jag läste den som ung och återvänder alltid till den. Personskildringen, miljöerna, intrigen, allt är lysande. 5. Boktips: Vilka tre böcker får man inte missa att läsa? Alexandre Dumas De tre musketörerna Charles Dickens Lysande utsikter Tolkiens ring-trilogi

ISBN: 9789113023779

Provläs boken