Ömsint liv i en våldsam värld av Jean Vanier, Stanley Hauerwa

Jean Vanier, filosof och grundare av kommuniteten l?Arche. För 40 år sedan grundade Vanier kommuniteten i den lilla franska byn Trosly norr om Paris. Idag finns 131 l?Arche-kommuniteter utspridda i världen. Där lever förståndshandikappade personer i centrum av kommuniteten tillsammans med assistenter för att tillsammans växa som människor. Stanley Hauerwas, amerikansk metodistteolog och etiker. Han är fil. Dr vid Yale University och teol. dr vid University of Edinburgh. Hauerwas är också författare till ett flertal böcker, varav Sanningen om Gud är den enda som är översatt till svenska. Boken innehåller fyra essäer: 1) Jean Vanier berättar om sin bakgrund och om hur l?Arche uppstod. 2) Stanley Hauerwas skriver om vad l?Arche har att säga kyrkan och gör därmed teologi av Vaniers praktiska exempel. 3) Vaniers utvecklar sin Jesus-vision och skriver om hur vi kan leva fredligt i vår skadade värld med l?Arche-modellen som förebild och exempel. 4) Hauerwas kritiserar dagens rådande etiska och politiska ramverk gällande vår syn på handikappade

ISBN: 9789152632741

Provläs boken