Sektbarn av Charlotte Essén

När Maja var barn tvingades hon knacka dörr och predika om jordens undergång. Sandra gick upp klockan fyra varje morgon för att meditera över Krishna. Leos uppväxt fylldes av djävulsutdrivningar och hot, och Jennifer flyttades mot sin vilja runt hela världen i isolerade religiösa kollektiv. Journalisten Charlotte Essén har under flera års tid haft kontakt med människor som är uppvuxna i sekter. I boken Sektbarn samlas deras historier om förnedring, skrämsel och utnyttjande i religionens namn. Den gemensamma nämnaren är barnens utsatthet och ledarens oinskränkta makt. Författaren möter också personer med kunskap om sekter och religiös fundamentalism, samt representanter för polis, rättsväsende och psykiatri. Sektbarn är inte ett angrepp på religion. Det är en akut varning om vad som kan hända när fundamentalistiska grupper isolerar sig och på egna villkor tillåts uppfostra sina barn.

ISBN: 9789100106973

Provläs boken