Övervakning : snart i ett hem nära dig av Pirjo Migou Skagermark, Anna Wigenmark

Flera lagförslag som rör hemlig övervakning har blivit aktuella under 2007: att tillåta hemlig rumsavlyssning (buggning); att tillåta att avlyssning sker innan brott har begåtts; om lagring av datauppgifter; att Försvarets Radioanstalt, FRA, får möjlighet att avlyssna all telefon-, e-post-, fax- och SMS-trafik som korsar landets gränser. Det finns också ett förslag om att förbättra kontrollen av hur tvångmedlen används. Men detta förslag ser ut att hamna sist på prioriteringslistan. Vad blir konsekvenserna av dessa tvångsmedel för den enskilda människan? För organisationer som arbetar med utsatta människor? På vilket sätt påverkas journalisternas möjligheter att arbeta utan rädsla för att deras källor röjs? Står dessa tvångsmedel i proportion till de integritetskränkningar de innebär? Behövs de verkligen och är de effektiva? Övervakning – Snart i ett hem nära dig innehåller åtta texter skrivna av Svenska Journalistförbundet, Svenska Författarförbundet, Anna Wigenmark, Robert Hårdh, Mehmet Kaplan, Janne Flyghed, Alice Åström och Anita Klum. Författarna diskuterar här på vilket sätt dessa lagförslag hotar den personliga integriteten och därmed också demokratin. Boken ingår i Föreningen Ordfronts pamflettserie.

ISBN: 9789170373435

Provläs boken