Pappa utan barn av Stefan Blomgren

När Johan träffar Maria får han den familj han alltid velat ha. Men relationen utvecklas till en mardröm och efter skilsmässan blir Maria allt mer ovillig att låta honom träffa barnen Björn och Niklas. Vårdnadstvisten blir för Johan en kamp om att överhuvudtaget få umgås med sina barn, medan Marias försök att skilja barnen och deras pappa får god hjälp av de svenska myndigheterna. I mitten hamnar sönerna Björn och Niklas som inte förstår varför pappa försvinner. Pappa utan barn är en personlig berättelse om ett ständigt aktuellt problem. Här kommer en pappa själv till tals, med all sin sorg, ilska, längtan och frustration. Det är ett inlägg i debatten om de frånskilda fädernas rätt som syftar till att sätta papporna i fokus. Pappa utan barn är en sann historia kommenterad av pappaombudsmannen Arne Wirén. Namn och platser i boken är dock fingerade eller ändrade. "Lägg in 'mamma' istället för 'pappa' i den här bokens titel så förstår du vidden av den tragik det handlar om. ... Pappa utan barn är ett exempel på den psykiska misshandel och systematiska utstötning av pappor som pågår i Sverige." Ur pappaombudsmannens kommentar

ISBN: 9789185653065

Provläs boken