Prillan och bollen av Paul Übelacker

En underhållande och informativ bok om varför vi blir snusare och om de utmaningar vi står inför när vi ska göra våra val i livet. Hur påverkas vi av kultur, värderingar och grupper, i synnerhet under uppväxten och tonåren? I författarens fall spelade idrotten en stor roll. På fester blev det självklart med en prilla under läppen och en skummande öl i handen. Boken handlar om hur det är att bli en idrottare och snusare och hur det påverkar ens uppfattning om sig själv. Den beskriver hur det är att älska sitt snus, hur svårt det är att skilja sig från sitt beroende och att hitta en ny identitet. Författaren har utgått från sina egna erfarenheter och dessutom intervjuat läkare, psykologer, tandläkare och en mängd snusare. Det är en personlig berättelse som egentligen handlar om allt slags beroende och de mekanismer som styr det. Det handlar också om förebilder, grupptryck, värderingar, ansvar. Boken är mycket informativ och skriven med stor inlevelse. Paul Übelacker spelade under tretton år handboll på elitnivå för två av Sveriges största klubbar. Han är ekon. mag. och arbetar nu med ledarskaps- och organisationskulturer samt är en flitig och uppskattad föreläsare

ISBN: 9789175042411

Provläs boken