Psykiatriboken av Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson

Psykiatriboken ger grundläggande kunskaper om hur psykiska störningar uppkommer, yttrar sig och behandlas och hur patienter med olika störningar ska bemötas. Boken innehåller även speciella avsnitt om psykiatriska begrepp, lagstiftning, organisations- och arbetsformer samt behandlingsmetoder.

ISBN: 9789147084098

Provläs boken