Queera läsningar av Katri Kivilaakso, Sanna Karkulehto, Tove Solander, Pia Livia Hekanaho, Claudia Lindén, Sidsel Sander Mittet, Dag Heede, Ann-Sofie Lönngren, Mia Franck, Mia Österlund, Mikko Carlsson, Maria Margareta Österholm

Vad är en queer text och hur läser man queert? Queera läsningar är en nordisk antologi med litteraturvetenskapliga queerläsningar, den första av sitt slag på svenska. Queerteorin introducerades i Norden i mitten av nittiotalet, och dess popularitet har ökat konstant sedan dess. Studenter och forskare använder sig av queerteori i läsningar av skönlitteratur och det ges ut litteraturvetenskapliga avhandlingar med queerperspektiv. Men det har skrivits få texter som utifrån teoretiskt håll diskuterar vad det innebär att läsa och forska queert om skönlitteratur. En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för textens inneboende dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens tystnader, det den samtidigt avslöjar och döljer. Inte minst det som framstår som avvikande och udda, eller som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet. I Queera läsningar diskuteras politiska och känslomässiga sätt att läsa och läsningar utifrån genre, historia och olika sammanhang. Redaktionen består av litteraturvetarna Katri Kivilaakso, Ann- Sofie Lönngren och Rita Paqvalén

ISBN: 9789197793551

Provläs boken