Gnugga 4-6 Gnugga stavning 2 Rev 2 av Marianne Sondén, Sten Frennberg

Alla gillar Gnugga! En serie arbetsböcker där elverna kan arbeta på egen hand med de viktiga basfärdigheterna i svenska: ordkunskap, stavning och språklära. Gnugga finns för årskurserna 41;6 och 71;9 och är mycket omtyckt av lärare och elever. Årskurs 41;6 Tränar ordkunskap, stavning och språklära Går från det enkla till det svårare Böckerna är självinstruerande och lätta att jobba med Böckerna är främst avsedda för årskurs 41;6 men passar också för grundvux eller för elever med svenska som andraspråk. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien, som fortsätter med böcker för årskurs 71;9. Gnugga ord 11;4 Ger träning i läsförståelse, ordkunskap och studieteknik. Övningarna utgår från enkla texter. Gnugga stavning 11;3 Eleverna tränar stavning på ett strukturerat och systematiskt sätt. Gnugga språklära 11;2 Här får eleverna de första grundläggande kunskaperna om grammatiska regler och begrepp. Årskurs 71;9 Extra träning av viktiga basfärdigheter Självinstruerande Repetition och återkoppling De senare böckerna i serien är främst avsedda för årskurs 71;9 men passar också som repetition för äldre elever. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien. Gnugga ord 51;7 Hjälper eleverna att systematiskt utveckla sitt ordförråd och sin säkerhet när de möter orden. Gnugga stavning 41;5 Ger strukturerad och systematisk stavningsträning. Gnugga språklära 31;4 Repeterar och fördjupar elevernas kunskaper om ordklasser och satsdelar

ISBN: 9789127415218

Provläs boken