Raoul Wallenberg: En biografi av Bengt Jangfeldt

Den ultimata Raoul Wallenberg-biografin Den 4 augusti 2012 är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes I Raoul Wallenberg. En biografi berättar Bengt Jangfeldt ingående historien om Raoul Wallenbergs liv. Om uppväxten utan far, studierna, åren utomlands, utanförskapet i släkten, tiden i Budapest, arresteringen och försvinnandet i Sovjetunionen. Det är berättelsen om en ung man som växer upp i en privilegierad miljö och inom en familjedynasti med högt ställda förväntningar - en familjedynasti som inte vill acceptera honom. Om en måttligt framgångsrik affärsman som i andra världskrigets slutskede av UD och amerikanska regeringen skickas på ett livsfarligt uppdrag till Budapest, där hans initiativförmåga och organisationstalang gör att 10 000 judar räddas undan deportation och död. Med stöd i tidigare outnyttjat källmaterial klarlägger Bengt Jangfeldt omständigheterna kring Wallenbergs arrestering och bakgrunden till sovjetledningens beslut att häkta och bortföra den svenske diplomaten. Raoul Wallenberg. En biografi är inte ännu en bok om "fallet Wallenberg" utan just en biografi. Här skildras för första gången också hans barndom och uppväxt och det komplicerade spelet kring hans ställning inom Wallenbergdynastin på 1930-talet. Denna stundom skakande skildring är ett resultat av efterforskningar i Wallenbergarkivet, som Bengt Jangfeldt är den förste att få tillgång till. Boken är rikt illustrerad, till stor del med aldrig tidigare publicerade bilder. Om Språket är gud: "Efter den finns inte mycket att tillägga; detta är vad som brukar kallas ett porträtt i helfigur." - Curt Bladh, Sundsvalls Tidning ". det är svårt att tänka sig ett mera mångsidigt och levande porträtt ." - Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

ISBN: 9789146220985

Provläs boken