Rena relationer av Matikainen, Lennart

Går du ofta runt med en känsla av att vara skyldig utan att veta var den kommer från? Vem äger ditt liv och dina val? Och hur tror du att det kommer att sluta om du inte med säkerhet kan svara att det är du? Rädsla och skuld är det värsta giftet i våra relationer; till vänner, i kärleksrelationer, på jobbet och inte minst i relationen till oss själva. Det yttrar sig bland annat i att man jämt försöker vara stark, får svårt att säga nej, är rädd för att misslyckas i stort som smått och att man lätt blir en sophink i sina relationer. Framförallt får man leva med en låg självkänsla och en taskig självbild. Lennart Matikainen är en av våra mest erfarna coacher och en efterfrågad föreläsare. Rena relationer är ett resultat av tusentals coachtimmar. Kärnan i alla problem han ställts inför som coach har på ett eller annat sätt gått att härleda till rädsla eller skuld. Boken innehåller ett unikt 8-veckorsprogram och väl utarbetade redskap för personlig utveckling.

ISBN: 9789137132839

Provläs boken