Så länge Hon lever av Hannah Carin Noelius

Har du dagar när du - trots att du har ett bra liv - ändå längtar bort? Dagar när det trygga och invanda känns trångt och kvalmigt? Dagar när en rastlös, inre röst, bönfaller dig om att leva det icke levda. Innan det är för sent. Har du nätter när du drömmer om att göra det som du håller för oansvarigt och förbjudet? Nätter när det som du har dämpat och förträngt av din person håller dig vaken. Nätter när en längtande, inre röst, viskar till dig att det är dags att frige dig själv och leva mer fullödigt. Innan det är för sent. Det här är en bok om att öppna ögonen för livets egen passion, för vardagens magi och för tidens mening. I "Så länge Hon lever" skriver Hannah Carin Noelius poetiskt och självutlämnande om inre motsättningar, hemliga drömmar och om den förkastade del av sig själv som visar sig vara nyckeln till större livsglädje. En del böcker går att läsa fort, den här insuper man bäst i långsam takt. (Baksidetext) Hannah Carin, född 1956, skriver utifrån ett perspektiv av sökande efter de vinster som det innebär att bli äldre, men också om dess förluster. Här binds det vardagliga och magiska samman, drömmar och verklighet med både nuet och den ickelinjära tiden. Detta är Hannah Carins elfte utgivna bok.

ISBN: 9789197538954

Provläs boken