SFI-boken LÄS! av Harstad, Hostetter

Har dina elever behov av ett material att känna igen sig i? Har dina elever behov av en lärobok med språkligt fokus? Har du och dina elever behov av ett arbetsmaterial som säkert lotsar er mot det nationella provet? I så fall tycker vi att ni ska titta på vårt nya sfi-material. SFI-boken LÄS!Kurs B och C är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer med helt vanliga och ovanliga människor. Detta gör att eleverna känner igen sig och känner sig personligt engagerade i texterna. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel att utgå ifrån. Det finns också många uppgifter inför det nationella provet. Detta ger både dig som lärare och eleverna en trygghet - ni vet att ni följer kursplanen och eleverna känner att de har möjlighet att klara det nationella provet. SFI-boken LÄS! Kurs B och C känns modern och vuxen, både till innehåll och utseende, vilket ger eleverna lust och inspiration i studierna

ISBN: 9789140664938

Provläs boken