Stjärnsvenska – Skriv i nivåer 3

Skrivutveckling på 11 nivåer! Dina elever kan vara i samma klass och ändå jobba med skrivutveckling på sin egen nivå! Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial från förskoleklass till skolår 5. Med Skriv i nivåer får alla elever de baskunskaper som motsvarar Nationella proven i år 5. Läs om fler titlar i Stjärnsvenska. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789121185285

Provläs boken