Sittmöblers mått : handbok för möbelformgivare = The dimensions of seating av Erik Berglund

Inom ergonomisk forskning finns idag ett omfattande material som kan spela en viktig roll vid formgivning av bekväma och sittriktiga möbler. Ändå är det uppenbart att detta material alltför litet tillämpas i praktiskt möbelskapande. En av orsakerna till detta är att det vetenskapliga materialet ofta är svårtillgängligt och kräver insikter i medicinsk terminologi, mätmetoder och statistik. Prof Erik Berglund, känd möbelforskare och med en bakgrund som möbelformgivare och pedagog, har med SITTMÖBLERS MÅTT överbryggat klyftan mellan forskare och formgivare. Klassiskt standardverk, som fortfarande är aktuellt! Sedan länge slutsåld, men eftersökt. Första upplagan utkom 1988. Nu komplett faksimilutgåva.

ISBN: 9789178840403

Provläs boken