Själens resa av Torbjörn Skånberg

Själens Resa - Forntidens tro i nytt ljus. Torbjörn Skånberg Genom att studera lämningarna efter forntidens folk har författaren fått fram nya förklaringar till varför deras gravar var konstruerade på ett visst sätt, hur de förklarade årstiderna och hur de såg på livet efter döden. Författaren för även fram en teori som kan förklara många hällmålningar och hällristningar. Den allra äldsta nordiska gudinnan har sin motsvarighet hos andra jägarfolk i Europa. Forntidens folk hade kontakter med övriga Europa, exempel på detta visas dels genom tidiga fynd av föremål och dels genom modern DNA-teknik som bevisar att invandring har ägt rum, där idéer och kunskap överförts till nordborna från centraleuropéerna. Författaren undersöker även kristendomens tidigaste historia, vilka drivkrafter som låg bakom tillkomsten och vilka de var som drog fördelar av religionen. Vår tid är den första tiden i historien då vi anser oss inte behöva någon religion. Vi behöver dock levnadsregler liknande de som legat till grund för många religioner. Genom att studera forntiden och jämföra med vår egen tid, får man en överblick, ett perspektiv över hur mänskligheten har utvecklats. Syftet med denna bok är att göra forntidens föreställningar tillgängliga, en idévärld som jag tror vi kan lära oss en hel del utav

ISBN: 9789188939128

Provläs boken