Skriva C – genrepedagogik för sfi av Helena Bogren, Karin Sundström

I boken Skriva C - genrepedagogik för sfi - tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Skriva C består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Bokens teman är Barndom och vuxenliv, Hem och bostad, Skola och utbildning, Yrke och arbetsliv, Friskvård och fritid samt Ekonomi och konsumtion. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning. Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. De texttyper man möter i Skriva C är: Berätta Återberätta Ge tips och råd Skriv ett personligt brev Skriv en faktatext Framför din åsikt Skriva C innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Boken går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.

ISBN: 9789174346848

Provläs boken