Sociolingvistik av Lars-Gunnar Andersson, Ellen Bijvoet

Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning.

ISBN: 9789147053254

Provläs boken