Kvalitativ forskningsmetod i psykologi av Pia Langemar

Den akademiska psykologin har länge dominerats av naturvetenskapligt färgade, kvantitativa forskningsmetoder. På senare år har emellertid intresset för kvalitativa metoder ökat och efterfrågas i större utsträckning än tidigare i undervisningssammanhang och vid uppsatsskrivande och examensarbeten. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi riktar sig till studerande som är intresserade av att lära sig arbeta med kvali tativ metod från grunden. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093342

Provläs boken