Spår! – dressyr, träning, samspel av Christer Hansson

Hunden, med sina upp till 45 gånger fler luktsinnesceller än människan, och dess förmåga att följa ett spår - på gräs, i vatten, över klippor och genom skog har fascinerat människor i alla tider - och gör det fortfarande. Hunden kapacitet beror bland annat på den träning den får och där finns mycket vi kan göra för att försöka närma oss gränserna för hundens förmåga. Boken vänder sig till alla hundförare oberoende av tidigare erfarenheter. Att förstå hur hunden fungerar och reagerar i olika situationer är lika viktigt om du har en tjänstehund som om du vill komma vidare med din spårhund. Här hittar du både de första spåren för valpen och hur du kan dressera din hund att gå flera dygn gamla spår i besvärlig stadsmiljö. Vi får följa författarens arbete med sina hundar. Bilder och bildtexter visar utdrag ur en träningsdagbok och vi läser om hunden Liras framfart när hon följer gamla spår, spår efter bilar på stadsgator och hur hon tar upp vittring från brinnande föremål. Ur innehållet: Vad är ett spår och hur spårar hunden? Börja spåra med din hund olika typer av spår. Smellertekniken ytterligare en dimension på spår där man plockar upp en doft på ett föremål som hunden får lukta på. Bilaga med spårskisser.

ISBN: 9789153434689

Provläs boken