Vithajen : Carcharodon carcharias av David C Bernvi

Plötsligt hör jag ett kraftigt plask. Jag vrider blicken från kamerasökaren och allting sker nu i slow-motion. Sekunder känns som flera minuter. Vithajen som jag just sett i vattnet står nu i jämnhöjd med mina ögon - delvis över båtens reling. Dess kropp slår explosionsartat genom ett flygande vattenskum framför mig. Den är knappt en meter från mitt ansikte. Vithajen förflyttar sig rakt mot mig genom luften... Vi tar avstamp i Sydafrika där vi möter den stora vita hajen med inslag från David C. Bernvis resor. I över 6 år har Bernvi upplevt vithajen på nära håll. Ibland i mycket närgångna möten. Allt om vithajen. Från vithajens biologi till dess kulturhistoria. Stigmatiseringen av vithajen genom HAJEN-fenomenet och hur synen på världens hajar påverkats genom vithajen. Ett utmärkt och övergripande referensverk för alla intresserade av djur och natur eller maritim historia. Framförallt en bok för dem som är intresserad av hajar. I Sydafrika får vi en introduktion till vithajen. Hur gick det till när vithajen blev skyddad i Sydafrika 1991? Vi följer med Bernvi och får höra om hur bl. a. Nan Rice från en Sydafrikansk delfin- och valskyddsorganisation med stort engagemang vill se ett skydd av vithajen. Rice lyckas till slut att skydda vithajen trots stora motgångar. Sydafrika var drivande i att få vithajen fridlyst under 80-talet. Slutligen skyddas även andra hajarter då väl havets mest ökända hajart - vithajen - skyddats på flera håll i världen. I boken Vithajen Carcharodon carcharias får vi också en redogörelse av hundratals vithajangrepp. I boken förklaras också varifrån begreppet "hajattack" eller "hajangrepp" kommer. Vithajangrepp förklaras också ur ett vetenskapligt perspektiv. Politiska lösningar för hajangrepp ur ett kronologiskt perspektiv tas också upp. Vi får också veta att det var Carl von Linné som beskrev vithajen som art. Att vithajen är varmblodig och har utvecklat en förmåga att simma så långt norr ut som till Alaska. Vithajens oceanodromiska migrationer redogörs, vithajens bytesdjur tas upp, parasiter, beteende, evolution och mycket mer fördjupad fakta om vithajens biologi tas också upp i flera kapitel. Vithajen har fungerat som troféfisk och fungerar fortfarande som en eftertraktad troféfisk. Sportfiskets betydelse för vithajens existens beskrivs ur ett kronologiskt perspektiv. Under 30-talet fiskades vithaj på spö från pir i Sydafrika. Vi får veta hur hajfiskare nästan utrotar vithajen lokalt i Sydafrika efter filmen HAJEN 1975. Idag är vithajen skyddad på flera håll världen över men den omfattande utbredningen vithajen uppvisar medför fortfarande risker för dess existens. En överhängande risk från hajfenfiske riskerar ständigt vithajens möjlighet att överleva i framtiden. En svart marknad på käkar och tänder exploaterar vithajen hänsynslöst. En vithajskäke från en 5 meter lång haj kan idag säljas för en halv miljon kronor på den svarta marknaden. Vithajen är skyddad i Sydafrika sedan 1991 men fortfarande kan man hitta huvudlösa kadaver efter vithajar utmed badstränderna. Trots många motgångar upprätthålls vithajens existens genom ekoturism på flera håll i världen. Burdyk med vithajen har fått spela en avgörande roll för bevarande av arter men också spridning av kunskap och attitydförändringar. I bakgrunden hörs skallande protester från lokala surfingsnätverk i Sydafrika och Australien som gärna ser vithajen jagad snarare än skyddad. Boken är en omfattande monografi om vithajen Carcharodon carcharias, den första av sitt slag. Med många nya uppgifter som aldrig tidigare publicerats. Boken utgörs även av en välutvecklad biologisk artpresentation för närmare 300 av världens hajar! Vilket gör detta verk till ett utmärkt uppslagsverk av världens hajar.

ISBN: 9789197583398

Provläs boken