Sterilisering av Lena Marions

Skriften vänder sig till män och kvinnor som överväger sterilisering och till personal inom hälso- och sjukvården som ska ge råd och information om sterilisering. Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att den som överväger en operation tar reda på vad det innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få. Sterilisering är reviderad och faktagranskad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Skriften har dessutom uppdaterats med nytt omslag och ny layout.

ISBN: 9789172058682

Provläs boken