Olja på vågorna – Den bortglömda läxan från oljespill av Arne Jernelöv

Lärdomarna om hur utspilld olja beter sig i miljön, vilka effekter den har och vilka saneringsåtgärder som fungerar, och när de gör det, verkar ofta helt bortglömda från ett stort oljespill till nästa. Det finns naturligtvis orsaker till detta, men de skapar det återkommande behovet av att återuppfinna hjulet vid nästa stora spill. Syftet med denna book är att berätta något om vad vi lärt oss under drygt att sekel av oljeutvinning. Boken diskuterar även aspekter av oljespills sociala kontext samt några oljespills efterspel.

ISBN: 9789186505226

Provläs boken