Stormaktsdrömmen av Christer Nilsson

Den svenska stormaktens vagga stod i Finland och Estland. Dess grav i en löpgrav vid Fredrikstens fästning i Norge där en förlupen muskötkula avslutade Karl XII:s dramatiska liv den 30 november 1718. Åren kring 1660 är den svenska stormakten som störst. Och det är en märklig utveckling för ett nordligt och glest befolkat land med otillräckliga resurser som ändå blir en av Europas stormakter. Därtill med kontroll över nästan hela Östersjön. Christer Nilsson, författare, historiker och journalist, reser både i historien och i dagens geografi, i spåren av stormaktssverige från Stockholm till Åland, via Åbo, ryska Viborg, St Petersburg, Baltikum och Riga. En fascinerande och informativ resa i tiden och rummet. Christer Nilsson, född i Ronneby, är historiker och författare med historia, medicin och sjukdomar som specialitet. På Carlssons har han tidigare utkommit med Folkets farsoter och kungarnas krämpor (1995/2000), Sjuka statsmän och vad de ställt till med (2005) samt Fursten och folket. Liv och död i slott och koja (2006)

ISBN: 9789173312790

Provläs boken