Käre Calle Larsson : breven, prinsen och de berömda verken av Carl Larsson

Det härär en av de största och mest omfattande böcker som gjorts om konstnären Carl Larsson. Han befann sig i centrum av den svenska konstutvecklingen och skapade tillsammans med sin hustru Karin en värld vars ideal har präglat generationer av svenskar. Boken rymmer ett stort antal av de bästa verken, målningar som präglat Sverige genom generationer. Här finns också  mängder av fotografier samt en aldrig tidigare publicerad brevväxling mellan vännerna Carl Larsson och prins Eugen. De närmare åttio breven ger en personlig inblick i de båda konstnärernas liv och en bild av svenskt kulturliv decennierna kring förra sekelskiftet. Boken innehåller också en kort biografi över Carl Larssons liv och verk - en historia som är minst lika fängslande som hans målningar

ISBN: 9789171261618

Provläs boken